Informācija ceļotājam

Iebraukšanas noteikumi Turcijā

Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Turcijā ar tūrisma mērķi nav nepieciešama, ja uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā un attiecīgi 30 dienas katrā ieceļošanas reizē.

Latvijas nepilsoņiem ieceļošanai Turcijā nepieciešama vīza. Tā jānoformē pirms plānotā brauciena, izmantojot e-Vīzas sistēmu (www.evisa.gov.tr/en ) vai vēršoties Turcijas vēstniecībā Rīgā.

Atgādinām, ka pasei ieceļošanas brīdī jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus.

Ceļojuma apdrošināšana

Pirms došanās ceļojumā ieteicams iegādāties medicīnisko izdevumu apdrošināšanu, kas nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja notiktu nelaimes gadījums.

Pirms došanās ceļojumā arī iesakām noskaidrot visus apdrošināšanas noteikumus, kā arī uzzināt informāciju, kur būtu jāvēršas, ja iestājas apdrošināšanas gadījums.

Apdrošināšanas polisi varat iegādāties tūrisma aģentūrās vai apdrošināšanas sabiedrībās. Iesakām arī iepazīties ar citiem apdrošināšanas veidiem – nelaimes gadījumu, bagāžas, nenotikuša ceļojuma, ceļojuma dokumentu, civiltiesiskās atbildības un tml.

Ceļojuma pakete

Ceļojuma paketē uz Turciju ietilpst: tiešais lidojums, rokas bagāža līdz 7 kg personai, nododamā bagāža līdz 20 kg personai, zīdainim rokas bagāža līdz 5 kg, transfērs lidosta-viesnīca-lidosta, izmitināšana izvēlētajā viesnīcā ar ēdināšanu vai bez tās, atkarībā no izvēlētā ēdināšanas veida.

Lidojuma laiks

Kad līdz izlidošanai ir atlikušas 24 stundas, noteikti pārbaudiet izlidošanas laiku, vai nav notikušas kādas izmaiņas. To varat izdarīt savā tūrisma aģentūrā vai internetā http://www.riga-airport.com.

E-biļetes izdrukā sniegto terminu skaidrojums:

TICKET – biļete

BOOKING REF – pasūtījuma numurs

RESERVATION NUMBER – rezervācijas numurs

ARRIVE – ielidošanas laiks

DEPART – izlidošanas laiks

DURATION – lidojuma ilgums

EQUIPMENT – lidmašīnas tips

FROM – lidosta, no kuras izlido

TO – lidosta, uz kuru lido

Ierašanās lidostā

Iesakām lidostā ierasties vismaz 2 stundas pirms lidojuma.

Pasažiera rokas bagāža

Atļautā rokas bagāža lidojumā uz Turciju – līdz 7 kg vienam pasažierim un 5 kg rokas bagāža zīdainim, lidojumā  uz  Ēģipti – līdz 5 kg vienam pasažierim.

Pasažieriem ierobežotas piekļuves zonā un gaisa kuģa pasažieru salonā ir aizliegts ienest zemāk norādītos priekšmetus (plašāk http://www.caa.lv):

  1. a) šaujamieročus un aukstos ieročus;
  2. b) smailus vai asus priekšmetus;
  3. c) neasus priekšmetus, kas var tikt izmantoti miesas bojājumu nodarīšanai;
  4. d) sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas;
  5. e) ķimikālijas un toksiskas vielas;
  6. f) šķidrumus, izņemot šķidrumus atsevišķās tvertnēs, kur katras tilpums nav lielāks par 100 mililitriem, kas iepakotas vienā caurspīdīgā plastmasas maisiņā, kura tilpums nepārsniedz 1 litru.

Nav aizliegts:

– šķidrumus pārvadāt nododamajā bagāžā (noteikumi par šķidrumiem attiecas tikai uz rokas bagāžu);

– pārvadāt rokas bagāžā ceļojuma laikam paredzētos medikamentus un diētiskos izstrādājumus, kā arī zīdaiņu ēdienu. Var tikt palūgti pierādījumi, ka minētie priekšmeti Jums ir nepieciešami;

– iegādāties dzērienus un parfimēriju ES lidostās aiz drošības kontroles esošajos veikalos vai ES pārvadātāja gaisa kuģī. Beznodokļu preču veikalā iegādātais šķidrums un tā pirkuma čeks tirdzniecības vietā ir jāiepako hermētiski aizvērtā drošības maisiņā ar sarkanu maliņu. Ceļojuma laikā neatveriet un nekā citādi nesabojājiet šo drošības maisiņu. Aviācijas drošības darbinieks drīkst atvērt  šo drošības maisiņu pārbaudes veikšanai. Ja Jums ir savienotie reisi cauri citai lidostai, lūdzam par to brīdināt aviācijas drošības darbinieku, lai beznodokļu preču veikalā Jūsu iegādātais šķidrums tiktu iepakots jaunā hermētiski aizvērtā drošības maisiņā.

Nododamā bagāža

Reģistrētajā bagāžā pasažieriem no 2 gadu vecuma atļauts vest ne vairāk kā 20 kg smagu bagāžu, priekšmetus. Zīdaiņiem (jaunākiem par 2 gadiem) nav tiesību uz bezmaksas bagāžu. Reģistrētajā bagāžā nevajadzētu vest plīstošus, ātri bojājošos priekšmetus. Saliekamo bērnu ratiņu, pārvietošanās palīglīdzekļu un ratiņkrēslu pārvadāšana ir atļauta.

Pazaudēšanas vai sabojāšanas iespējamības dēļ reģistrētajā bagāžā nav ieteicams vest vērtīgus priekšmetus (piem., naudu, atslēgas, medikamentus, medicīniskos dokumentus, brilles, fotoaparātus, videokameras un citas vērtīgas elektronikas vai tehnikas ierīces un to aksesuārus, juvelierizstrādājumus, dārgmetālus, mūzikas instrumentus, vērtspapīrus, vērtīgus mākslas darbus, biznesa dokumentus, pases vai citus personas identifikācijas dokumentus).

Priekšmeti, kurus aizliegts pārvadāt reģistrētajā bagāžā (plašāk http://www.caa.lv):

– sprāgstierīces, ieskaitot detonatorus, spridzekļus, granātas, mīnas un šāviņus;

– gāzes, ieskaitot propānu un butānu;

– degšķidrumus, ieskaitot benzīnu un metanolu;

– ugunsnedrošas cietvielas un reaģentus, ieskaitot magniju, aizdedzināšanas līdzekļus, pirotehniku un signālraķetes;

– oksidējošas vielas un organiskos peroksīdus, ieskaitot balinātājus un automašīnu korpusa kosmētiskā remonta līdzekļus;

– toksiskas vai infekciju izraisošas substances, ieskaitot žurku indi un inficētas asinis;

– radioaktīvas vielas, ieskaitot medicīniskos vai komerciālos izotopus;

– koroziju izraisošas vielas, ieskaitot dzīvsudrabu un transportlīdzekļu akumulatorus;

– transportlīdzekļu degvielas apgādes sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu.

Ja bagāža kavējas, pasažierim par bagāžas kavēšanās faktu nekavējoties rakstiski jāinformē aviopārvadātājs. Ja bagāžas kavēšanās dēļ pasažierim ir nodarīti zaudējumi (viņam ir nācies iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus), aviopārvadātājam ir jāiesniedz rakstiska pretenzija ne vēlāk kā 21 dienas laikā no bagāžas saņemšanas dienas. Ja saņemtā bagāža ir sabojāta, pasažierim rakstiska pretenzija jāiesniedz ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Ja bagāža neatrodas 21 dienas laikā, tā tiek atzīta par pazudušu vai sabojātu, rakstiska prasība par zaudējumu atlīdzību ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk. Ja aviokompānija atsakās apmierināt prasību, pasažierim ir tiesības 2 gadu laikā vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Aviokompāniju atbildība bagāžas sabojāšanas, nozaudēšanas un kavētas piegādes gadījumos nepārsniedz 1131 SDR (speciālās aizņēmuma tiesības) – ap 1320 EUR. Aviokompānija nav atbildīga par kaitējumu, kas radies bagāžas kavētas piegādes dēļ, ja tiek pierādīts, ka tā un tās darbinieki un pārstāvji ir veikuši visus pieejamos saprātīgos pasākumus, lai no šāda kaitējuma izvairītos, vai arī to, ka viņiem nebija iespējams šādus pasākumus veikt.

Ja bagāža tiek pazaudēta vai kavējas tās piegāde, pasažierim ir tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus, bez kuriem viņš nevar iztikt ceļojuma laikā. Nav konkrēta priekšmetu saraksta, kurus pasažieris drīkst iegādāties. Tie var būt pirmās nepieciešamības higiēnas piederumi, bet ja nepieciešams doties uz svarīgu tikšanos, par pirmās nepieciešamības priekšmetu var tikt atzīts arī uzvalks un tml. Pasažierim nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot savas tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus, jo nolūkā saņemt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem viņam vajadzēs aviosabiedrībai pierādīt iegādāto priekšmetu nepieciešamību. Lai pieprasītu kompensāciju par pirmās nepieciešamības priekšmetu iegādi, jāsaglabā šo priekšmetu iegādes dokumenti. Ja ir iespējams, pasažierim arī vajadzētu saglabāt bagāžā pārvadājamo priekšmetu iegādes čekus. Tā aviosabiedrībai būs vieglāk novērtēt nodarītos zaudējumus un tos kompensēt. Ja nav iespējams noteikt bagāžā bijušo priekšmetu vērtību, aviokompānijas savos noteikumos ir paredzējušas zaudējumu kompensāciju iespēju atkarībā no bagāžas svara, t.i., konkrēta summa par katru bagāžas kilogramu. Katrā aviokompānijā šī summa ir atšķirīga.

Aviopasažieru tiesības, kopīgie noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar lidojumu atcelšanu vai atlikšanu saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004:

pasažieru tiesības regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regula Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, kā arī 1999.gada 28.maija Monreālas konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju.

Regula Nr. 261/2004 nosaka minimālās pasažieru tiesības, ja:

  1. a) pasažieriem bez viņu piekrišanas ir atteikta iekāpšana (ja pasažierim ir apstiprināta rezervācija un viņš laikus ierodas uz iekāpšanu);
  2. b) viņu lidojums tiek atcelts;
  3. c) lidojums tiek atlikts (vairāk kā par 2 stundām).

Regula neattiecas uz tādiem gadījumiem kā bagāžas piegādes kavēšanās vai pazaudēšana, lidojuma kavēšanas dēļ radušies zaudējumi. Šos gadījumus regulē Monreālas konvencijas nostādnes, saskaņā ar kurām pārvadātājs atbild par zaudējumiem, kas veicot pasažieru, bagāžas vai kravu aviopārvadājumus radušies kavējumu dēļ, ja vien aviopārvadātājs pierāda, ka tas un tā darbinieki un pārstāvji ir veikuši visus pieejamos saprātīgos pasākumus, lai no šādiem zaudējumiem izvairītos, vai arī to, ka aviopārvadātājam vai tā darbiniekiem un pārstāvjiem nebija iespējams īstenot šādus pasākumus. Regula tiek piemērota gan regulāro, gan čārtera aviopārvadājumu gadījumā ar nosacījumu, ka pasažierim ir apstiprināta rezervācija uz attiecīgo reisu un viņš ir laikus ieradies uz iekāpšanu, t.i., aviopārvadātāja, tūrisma ceļojuma organizētāja vai pilnvarotās personas norādītajā laikā; vai arī, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms paziņotā izlidošanas laika.

Regula neattiecas uz pasažieriem, kas lido bez maksas vai arī piemērojot mazāku tarifu, kuru tieši vai netieši plašāka sabiedrība nevar izmantot. Taču regula attiecas uz pasažieriem, kuriem ir biļetes, kas izsniegtas saskaņā ar pasažieru lojalitātes programmu vai citu aviopārvadātāja vai tūrisma ceļojumu organizētāja programmu.

Ēdināšana lidmašīnā

Ēdināšana lidmašīnā lidojuma laikā cenā nav iekļauta. Dzērienus un uzkodas varēsiet iegādāties par papildu maksu atbilstoši lidsabiedrības ēdienkartē norādītajām cenām.

Izmitināšana

Ierodoties viesnīcā, tūristi tiek izmitināti pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem izvēlētos numuros. Par numuriem ar skatu uz jūru parasti jāmaksā papildus.

Citas papildu prasības, piemēram, izmitināšanu noteiktā stāvā, ceļojuma organizētājs un viesnīca neapņemas apmierināt. Īpašās vēlmes tiek ņemtas vērā tikai tad, ja ir tāda iespēja.

Divvietīgajos numuros visbiežāk ir izvietota viena divguļamā vai divas vienguļamās gultas. Pasūtot papildvietu, šajos numuros var novietot papildu gultu vai izvelkamo dīvānu. Pasūtot izmitināšanu diviem pieaugušajiem un diviem bērniem, standarta numurā var tikt novietota tikai viena papildu gulta, otram bērnam to var arī nenodrošināt vai arī to var piedāvāt par papildu maksu.

Atsevišķās viesnīcās bez maksas vai par papildu maksu var palūgt bērnu gultiņu numurā, taču par to, ka tā Jums būs nepieciešama, vajadzētu informēt, rezervējot viesnīcu savā tūrisma aģentūrā.

Papildu informācija par viesnīcām

Viesnīcās mēdz būt divu veidu kondicionētāji – centrālais un vietējais. To darbības kārtību, sezonalitāti un laiku nosaka viesnīcas administrācija. Centrālie gaisa kondicionētāji tiek regulēti pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem un tie var darboties tikai noteiktās stundās, var nedarboties sezonas sākumā un beigās. Vietējos gaisa kondicionētājus regulē numurā. Izejot no numura gaisa kondicionētāji visbiežāk izslēdzas.

Vērtīgākās mantas iesakām glabāt seifos. Tie var būt numuros vai viesnīcu reģistratūrās. Atkarībā no viesnīcas noteikumiem, seifu var izmantot bez maksas vai par papildu maksu. Ceļojuma organizētājs neatbild par numuros atstātajām mantām.

Viesnīcu numuros visbiežāk atradīsiet minibārus. To saturu un papildināšanas kārtību nosaka viesnīcas administrācija. Minibāri var būt pieejami bez maksas vai arī par papildu maksu. Atkarībā no viesnīcas noteikumiem atšķiras arī minibāru papildināšana. Dažās viesnīcās minibāri var tikt papildināti katru dienu, bet citās – tikai ierašanās dienā. Minibārs numurā var būt arī tukšs vai arī tajā varat atrast tikai ūdeni. Visbiežāk viesnīcu numuros ir aizliegts turēt pašu atnesto ēdienu – viesnīcas administrācijai ir tiesības to konfiscēt bez iepriekšēja brīdinājuma. Atsevišķi viesnīcas pakalpojumi var būt pieejami tikai noteiktās stundās. Visbiežāk mēdz būt tā, ka bezmaksas pakalpojumi tiek sniegti tikai viesnīcas administrācijas noteiktajā laikā, bet citā laikā – par papildu maksu. Atsevišķus pakalpojumus, piemēram, sporta zāli, saunu, var izmantot personas tikai pēc noteikta vecuma sasniegšanas. Viesnīcā esošo restorānu, bāru darba laiku un tajos esošo kārtību arī nosaka viesnīcas administrācija. Āra restorāni un bāri sliktos laika apstākļos, sezonas sākumā un beigās var būt slēgti.

Baseinu, ūdens slidkalniņu, atrakciju parku, bērnu klubu darba laiku un kārtību arī nosaka viesnīcas administrācija.

Viesnīca patur tiesības mainīt pakalpojumu sortimentu un to apmaksas kārtību. Ierodoties viesnīcā, noskaidrojiet informāciju par tās sniegtajiem maksas un bezmaksas pakalpojumiem jūsu atpūtas laikā. Sezonas sākumā un beigās atsevišķi viesnīcas pakalpojumi var būt nepieejami.

Viesnīcas diena

Viesnīcas diennakts sākums ir pulksten 14-18, diennakts beigas – pulksten 10-12, neatkarīgi no tā, kad ierodaties viesnīcā. Ja ir iespēja, viesnīcas administrācija var Jūs izmitināt numurā agrāk vai arī ļaut vēlāk izrakstīties no numura, taču par to var nākties samaksāt viesnīcas administrācijas noteikto maksu.

Ēdināšanas veidi

RO (room only) – izmitināšana bez ēdināšanas.

BB (bead&breakfast) – cenā iekļautas brokastis un kafija, tēja, ūdens.

HB (half board) – cenā iekļautas brokastis un vakariņas.

Brokastu laikā bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas noteikti dzērieni). Vakariņu laikā bez maksas var tikt nodrošināti atsevišķi vietējā ražojuma dzērieni. Kādi dzērieni ir iekļauti cenā, to nosaka viesnīcas administrācija.

FB (full board) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas.

Brokastu laikā bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas noteikti dzērieni). Pusdienu un vakariņu laikā visi dzērieni ir par papildu maksu.

FB+ (full board+) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas. Brokastu laikā bezmaksas kafija, tēja (vai citi viesnīcas noteikti dzērieni). Pusdienu un vakariņu laikā visi dzērieni par papildu maksu. Pusdienu un vakariņu laikā bez maksas var tikt piedāvāti atsevišķi vietējā ražojuma dzērieni. Kādi dzērieni ir iekļauti cenā, to nosaka viesnīcas administrācija.

AI (all inclusive) – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas, vietējā ražojuma dzērieni. Kādi dzērieni ir iekļauti cenā un kurā laikā tie tiek piedāvāti, to nosaka viesnīcas administrācija.

UAI, AI+, AIPL, AEAI, FSAI, ULTAI, HCAI, PRVL, PLAI, PUAI, ACAI, LAI, AI Up – cenā iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas, vietējā ražojuma dzērieni. Papildus var tikt piedāvāti atsevišķi ārvalstu ražojuma dzērieni un/vai papildu pakalpojumi. Kādi dzērieni un/vai pakalpojumi iekļauti cenā un kādā laikā tie tiek piedāvāti, to nosaka viesnīcas administrācija.

A la carte – ēdiena izvēle pēc ēdienkartes. Visbiežāk vietu a la carte restorānos nepieciešams iepriekš rezervēt. Par rezervācijām interesēties viesnīcas reģistratūrā.

A la carte restorānu darba laiku un kārtību nosaka viesnīcas administrācija. A la carte restorāni, atkarībā no viesnīcas, var būt bez maksas vai arī par papildu maksu. Dažreiz viesnīcās var būt bez maksas vienas vai divas a la carte vakariņas uzturēšanās laikā, bet visi citi apmeklējumi par papildu maksu.