Dāvanu noteikumi

Akcijas “KIDY TOUR dvielis vai dzēriena pudele dāvanas” noteikumi:

  1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Akcijas “KIDY TOUR dvielis vai dzēriena pudele dāvanas” (turpmāk tekstā – Akcija) organizators ir SIA Kidy Tour (turpmāk tekstā – Organizators), juridiskais reģistrācijas numurs 50203097901, adrese Stabu iela 30-6, LV-1011, Rīga, Latvija.

1.2. Akcija norisinās laikā no 02.10.2018. līdz 15.11.2018.

1.3. Akcijas dalībnieki – Akcijā var piedalīties fiziskās personas, kas dzīvo Latvijas Republikas teritorijā un kas iegādājas SIA “Kidy Tour”, organizētos ceļojumus uz Ēģipti, kādā no SUNRISE ķēdes viesnīcām 2018. gada sezonā, tiešsaistē caur www.kidytour.lv.

1.4. Akcijā nevar piedalīties Organizatora darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

  1. Akcijas balva:

2.1. Akcijas balva (turpmāk – Balva / ceļojums) – KIDY TOUR dvielis vai KIDY TOUR dzēriena pudele.

  1. Akcijas noteikumi:

3.1. Personai, kas vēlas piedalīties akcijā un laimēt KIDY TOUR dvieli vai KIDY TOUR dzēriena pudeli, ir jāiegādājas Kidy Tour organizētais ceļojums 2018. gada sezonai uz Ēģipti uz 1.3 punktā minēto viesnīcu ķēdi.

  1. Balvas ieguvēja noteikšana:

4.1. Balvu iegūst persona, kas apmaksā rezervāciju, iegādājoties SIA Kidy Tour organizēto ceļojumu 2018. gada sezonai uz Ēģipti uz 1.3. punktā minēto viesnīcu ķēdi. Viena balva (KIDY TOUR dvielis vai KIDY TOUR dzēriena pudele) tiek dāvināta vienai rezervācijai neatkarīgi no ceļotāju skaita.

  1. Sūdzību procedūra

5.1. Akcijas dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzības saistībā ar Akcijas norisi uz e-pastu: info@kidytour.lv.

5.2. Dalībnieka iesniegtā sūdzība tiks izskatīta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

  1. Atbildība

6.1. Organizators nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem Akcijas dalībnieku zaudējumiem (zaudējumiem, izdevumiem), kas radušies saistībā ar dalību Akcijā.

  1. Citi noteikumi

7.1. Personas, kas piedalās Akcijā, apliecina, ka bez ierunām piekrīt šiem noteikumiem un apņemas pēc tiem vadīties un ievērot tos.

7.2. Gadījumā, ja dalībnieks neievēros šos noteikumus, Organizatoram ir tiesības atteikt dalībnieka dalību Akcijā un / vai neizsniegt dalībniekam balvu.

7.3. Organizatoram ir tiesības jebkurā laikā mainīt Akcijas noteikumus un / vai pārtraukt Akciju, informējot par to tādā pašā veidā kā tika publicēti šie Akcijas noteikumi.

7.4. Ar Akcijas noteikumiem var iepazīties Kidy Tour mājaslapā.

7.5. Akcijas kārtību nosaka Organizators. Visi Organizatora lēmumi par Akcijas izpildi ir galīgi un obligāti visiem Akcijas dalībniekiem. Visas nesaskaņas, kas radušās pildot šo akciju, tiek risinātas saskaņā ar  Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

Notiek ceļojumu piedāvājumu meklēšana...

Lūdzam uzgaidīt, kamēr tiek meklēti labākie ceļojumu piedāvājumi, tas var ieilgt līdz 15 sekundēm.