Konfidencialitātes politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Politikā detalizēti aprakstīts, kā tiek aizsargāts SIA “Kidy Tour” pakalpojumu saņēmēju privātums. Politika attiecas ne tikai uz gadījumiem, kad personas apmeklē mūsu mājaslapu internetā, bet arī uz gadījumiem, kad personas iegādājas mūsu piedāvātos ceļojumus un sūta mums pieprasījumus.

Visos Politikā atrunātajos gadījumos Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Kidy Tour”, uzņēmuma kods 50203097901, juridiskā adrese Stabu iela 30-6, LV-1011, Rīga.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šo Politiku vai ir pieprasījumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, rakstiet mums uz e-pasta adresi: atvalinajums@kidytour.lv

Kompānijai ir tiesības šo Politiku atjaunināt. SIA “Kidy Tour” informē mājaslapas apmeklētājus par atjauninājumiem, publiskojot jauno privātuma politikas variantu kopā ar datumiem, kad veiktas korekcijas.

Politikas saturs:

 • Personas datu apstrāde, iegādājoties SIA “Kidy Tour” piedāvātos pakalpojumus.
 • Personas datu apstrāde tiešā mārketinga mērķiem.
 • Personas datu apstrāde pieprasījumu saņemšanas gadījumos.
 • Personas datu apstrāde www.kidytour.lv interneta vietnē.
 • Tiesību akti, kas attiecas uz apstrādātajiem Jūsu personas datiem.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE, IEGĀDĀJOTIES PIEDĀVĀTOS PAKALPOJUMUS

Kad iegādājaties SIA “Kidy Tour” piedāvāto ceļojumu, Jūsu personas dati tiek apstrādāti Jūsu pasūtījuma izpildes nolūkā (t.i., izpildīt Jūsu un SIA “Kidy Tour” noslēgtā līguma nostādnes) un tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams pasūtījuma (turpmāk – Līgums) izpildei.

SIA “Kidy Tour”, apstrādājot Jūsu datus Līguma izpildes nolūkā, piesaista noteiktus datu apstrādātājus – tūrisma aģentūras, ceļojumu organizēšanai izmantoto informācijas sistēmu uzraudzību nodrošinošos uzņēmumus, kā arī uzņēmumus, kas sniedz citus pakalpojumus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūru. Norādītie datu apstrādātāji var būt dibināti arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (Ēģipte, Turcija).

Līguma izpildes nolūkā SIA “Kidy Tour” Jūsu personas datus var nodot datu saņēmējiem – aviokompānijām, partneriem, kas atbild par izmitināšanas vai transporta pakalpojumu organizēšanu. Norādītie datu saņēmēji var būt dibināti arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (Ēģipte, Turcija).

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka Eiropas Ekonomikas zonā neietilpstošajās valstīs datiem var tikt piemērota mazāka personas datu aizsardzība nekā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (Eiropas Savienības mērogā nav pieņemts lēmums par pienācīga līmeņa aizsardzības nodrošināšanu, datus nododot norādītajām valstīm). SIA “Kidy Tour” garantē, ka īstenos saprātīgus pasākumus, lai panāktu, ka datu apstrādātāji un saņēmēji Jūsu datus apstrādātu saskaņā ar obligātajām tiesību aktu prasībām (cita starpā, nepieciešamības gadījumā slēgs datu nodošanas līgumus saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām standarta datu aizsardzības prasībām).

Jūsu personas datus, kas tiek apstrādāti Līguma izpildes nolūkā, SIA “Kidy Tour” glabās 10 gadus no Līguma izpildes vai izbeigšanas dienas. Pēc norādītā termiņa beigām Jūsu personas dati saprātīgā laika periodā tiks iznīcināti.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀ MĀRKETINGA MĒRĶIEM

SIA “Kidy Tour” Jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem apstrādā šādos gadījumos:

 • ja saņem nepārprotamu Jūsu piekrišanu šādai datu apstrādei (datu apstrādes pamatojums – piekrišana);
 • ja esat SIA “Kidy Tour” klients, kas nav iebildis savu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, līdzīgu preču vai pakalpojumu piedāvājumu saņemšanai (datu apstrādes pamatojums – leģitīmas SIA “Kidy Tour” intereses informēt savus klientus par saviem pakalpojumiem).

Tiešā mārketinga mērķiem apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Jūsu personas dati tiešā mārketinga mērķiem var tikt apstrādāti šādos veidos:

 • varat saņemt jaunumus ar mūsu labākajiem ceļojumu piedāvājumiem e-pasta veidā;
 • par mūsu labākajiem ceļojumu piedāvājumiem varat saņemt informāciju SMS ziņā;
 • ar Jums varam sazināties telefoniski, vēloties uzzināt Jūsu viedokli par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mūsu jaunumu vēstules. To var izdarīt, uzklikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumiem” mūsu sūtīto jaunumu vēstuļu apakšā. No mūsu tiešā mārketinga mērķiem sūtīto SMS ziņu saņemšanas varat atteikties, rakstot mums uz e-pasta adresi: atvalinajums@kidytour.lv.

Informējam, ka SIA “Kidy Tour” piesaista noteiktus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus)  Jūsu personas datu apstrādei. Šāds datu apstrādātājs ir AB “Avia Solutions Group” (ar informācijas tehnoloģijām saistīto pakalpojumu sniedzējs). SIA “Kidy Tour” arī piesaista SMS ziņu sūtīšanas pakalpojumu sniedzēju “T2R” SIA.

Jūsu personas dati var būt pieejami ar SIA “Kidy Tour” saistītiem uzņēmumiem, ieskaitot saistītos uzņēmumus, kas dibināti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (šādās valstīs: Turcija, Ēģipte). SIA “Kidy Tour” garantē, ka veiks saprātīgus pasākumus, lai panāktu, ka datu saņēmēji Jūsu datus apstrādātu saskaņā ar obligāto tiesību aktu prasībām (cita starpā, ja nepieciešams, noslēgs datu nodošanas līgumus saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām standarta datu aizsardzības prasībām).

Jūsu personas datus, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, SIA “Kidy Tour” glabās 2 (divus) gadus no piekrišanas saņemšanas (ja saņemta atsevišķa piekrišana) vai Līguma izpildes vai izbeigšanās dienas. Pēc norādītā termiņa beigām Jūsu personas dati saprātīgā laika periodā tiks iznīcināti.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE PIEPRASĪJUMU SAŅEMŠANAS GADĪJUMOS

SIA “Kidy Tour” Jūsu datus apstrādā arī tad, ja ar mums sazināties e-pastā, atsūtot pieprasījumu vai jautājumu interneta vietnē vai sociālajos tīklos.

SIA “Kidy Tour” Jūsu datus šādos gadījumos apstrādā ar mērķi administrēt pieprasījumus, jautājumus un sūdzības, nodrošināt savu pakalpojumu kvalitāti, saglabāt un aizsargāt savas tiesības un leģitīmās intereses. Savus datus mums sniedzat, pamatojoties uz piekrišanu, kas ir pausta ar Jūsu aktīvajām darbībām, t.i., vēršanos pie mums.

SIA “Kidy Tour” ir tiesības piesaistīt datu apstrādātājus Jūsu personas datu apstrādei. Šādi datu apstrādātāji ir: tiešsaistes saziņas pakalpojuma interneta vietnē sniedzējs, datu centru pakalpojumu uzņēmums, interneta pārlūkošanas vai darbību internetā analīzi veicošie un šādus pakalpojumus sniedzošie uzņēmumi, reklāmas, mārketinga pakalpojumu uzņēmumi, programmatūras izstrādes, piegādes, uzturēšanas un attīstīšanas uzņēmumi, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu uzņēmumi, sakaru pakalpojumus uzņēmumi un citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem Jūsu personas dati tiek atklāti tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai.

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka tiešsaistes saziņas pakalpojumu sniedzējs mūsu mājaslapā ir “tawk.to inc.” – uzņēmums, kas dibināts Amerikas Savienotajās Valstīs. Atgādinām, ka ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) esošajās valstīs datiem var tikt piemērota mazāka aizsardzība kā EEZ valstīs. Patlaban pastāvošais Eiropas Savienības mērogā pieņemtais lēmums par pienācīga līmeņa aizsardzības nodrošināšanu, datus nododot ASV, neaptver visus bez uzņēmuma ASV dibinātos uzņēmumus (tādējādi neaptver arī šo konkrēto pakalpojumu sniedzēju). Šim konkrētajam pakalpojumu sniedzējam nav arī noteikti pienācīgi aizsardzības pasākumi datu aizsardzības reglamenta izpratnē. Interneta vietnes apmeklētājiem, kuri nevēlas, ka viņu personas dati tiktu apstrādāti ar šī pakalpojumu sniedzēja starpniecību, tiešsaistes saziņas platformu (tawk.to) vajadzētu neizmantot un ar mums sazināties citā veidā (uz e-pastu, pa tālruni).

Jūsu personas dati tiek glabāti, īstenojot mūsu leģitīmās intereses uzkrāt pierādījumus par sniegtajiem pakalpojumiem un bijušajiem kontaktiem, atkarībā no datu veida:

 • komunikācija un dati, kas sniegti e-pastā, tiek glabāti 24 mēnešus;
 • jautājumi un pieprasījumi, kas saņemti, izmantojot mūsu interneta vietnes rīkus, tiek glabāti 24 mēnešus.
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE INTERNETA VIETNĒ

Ja apmeklējat uzņēmuma interneta vietni, SIA “Kidy Tour” var apstrādāt apmeklētāja IP adresi, tīkla un lokācijas datus, ja apmeklētājs tos sniedz. Dati tiek vākti ar sīkdatņu un citu tamlīdzīgu tehnoloģiju palīdzību, pamatojoties uz lietotāju piekrišanu (vairāk informācijas par šādu datu apstrādes mērķiem, metodēm, datu glabāšanas laiku atrodams mūsu Sīkdatņu politikā).

Turklāt noteikti tehniskie dati par Jūsu viesošanos mūsu vietnē (IP adreses, sīkdatnes, Jūsu izmantotā pārlūka tehniskā informācija, cita ar pārlūka darbību un vietnes pārlūkošanu saistīta informācija) vietnes pārlūkošanas statistikas, analīzes un saistītiem mērķiem var tikt nodota vai padarīta pieejama gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus tās esošiem subjektiem (piem., mums izmantojot “Google Analytics” pakalpojumu, šāds subjekts ir uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs). Atgādinām, ka ārpus EEZ esošajās valstīs personas datiem var tikt piemērota mazāka aizsardzība nekā EEZ valstīs, taču mēs rūpīgi vērtēsim, uz kādiem nosacījumiem šādi Jūsu dati vēlāk tiks apstrādāti un glabāti pēc nodošanas augstāk minētajiem subjektiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka katru reizi, kad Jūs apmeklējat uzņēmuma interneta vietni, trešās personas var ievākt dažādu Jūsu apmeklējuma laikā ģenerētu tehnisko informāciju (IP adrese, sīkdatnes, Jūsu izmantotā pārlūka tehniskā informācija, cita ar pārlūka darbību un vietnes pārlūkošanu saistīta informācija).

SIA “Kidy Tour” izmanto arī trešo personu sniegtos pakalpojumus (piemēram, trešo personu nodrošinātos serverus, mājaslapas dizaina, administrēšanas pakalpojumus, interneta plūsmas un vietnes pārlūkošanas analīzi, statistiku), kuru pienācīgai sniegšanai var būt nepieciešama piekļuve interneta vietnes apmeklētāju datiem. Šādā gadījumā mēs garantējam, ka datu apstrādātāji ievēros konfidencialitātes un pienācīgas personas datu aizsardzības nodrošināšanas saistības.

5.DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Attiecībā uz saviem personas datiem Jums ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar saviem personas datiem un ar to, kā tie tiek apstrādāti;
 • pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai neizsmeļošus datus, izdzēst savus personas datus vai ierobežot savu personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu prasības vai arī ja ir cits tiesiskais pamatojums;
 • pieprasīt pārcelt savus personas datus citam datu pārzinim vai iesniegt tieši Jums piemērotākajā formā (attiecas uz tiem personas datiem, kurus Jūs sniedzāt un kuri ar automatizētiem līdzekļiem tiek apstrādāti uz līguma vai piekrišanas pamata);
 • gadījumos, kad Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz atsevišķas piekrišanas pamata, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tiek pārkāptas Jūsu tiesības, saistītas ar datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā un par to iesniegt sūdzību. SIA “Kidy Tour” iesaka pirms oficiālās sūdzības iesniegšanas sazināties ar ceļojuma organizētāja atbildīgajām personām, lai tiktu rasts pienācīgs problēmas risinājums.

Augstāk norādītās Jūsu tiesības var tikt realizētas, sazinoties ar ceļojumu organizētāju SIA “Kidy Tour” vienā no šiem veidiem: rakstot uz e-pastu  atvalinajums@kidytour.lv, zvanot uz tālruni +371 67660656, apmeklējot mūs klātienē birojā Stabu iela 30-6, LV-1011, Rīga.

 

Ceļojumu meklēšana

Izvēlieties vēlamo datumu un veiciet meklēšanu

Meklēt

Notiek ceļojumu piedāvājumu meklēšana...

Lūdzam uzgaidīt, kamēr tiek meklēti labākie ceļojumu piedāvājumi, tas var ieilgt līdz 15 sekundēm.