Apdrošināšana

VESELĪBAS UN DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA

Pirms īslaicīgi dodoties uz ārvalstīm (gan Eiropas Savienību, gan citām valstīm) ieteicams sazināties ar apdrošināšanas sabiedrību un brīvprātīgi apdrošināt savu veselību un dzīvību visa ceļojuma garumā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam – slimības vai medicīniskās palīdzības gadījumā, apdrošināšanas sabiedrība sedz ārstniecības izdevumus saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem. Ja nepieciešams, var nodrošināt apdrošinātās personas transportēšanu uz Latviju, lai turpinātu ārstēšanu, apdrošinātās personas nāves gadījumā – var noorganizēt repatriāciju uz Latviju.

Medicīniskās palīdzības un citu izdevumu samaksas kārtību nosaka apdrošināšanas noteikumi. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jāievēro apdrošināšanas noteikumu prasības (piemēram, apdrošināšanas likumos paredzētajos gadījumos informē apdrošināšanas sabiedrību par apdrošināšanas gadījumiem u.tml.). Ja vien apdrošināšanas noteikumi nenosaka citādi, ceļotājs pats samaksā ārstniecības iestādei par sniegtajiem pakalpojumiem un pieprasa izmaksas apliecinošus dokumentus un šos dokumentus ar prasību atlīdzināt ārstniecības izmaksas iesniedz apdrošināšanas sabiedrībai.

Ja ārvalstīs saslimušais vai ievainotais pilsonis, pirms dodoties uz ārvalstīm nav apdrošināts, parasti visas ārstēšanās izmaksas būs jāatlīdzina pašam. Šāda pilsoņa nāves gadījumā visi izdevumi (ieskaitot repatriāciju uz Latviju) būs jāapmaksā viņa ģimenei vai tuviniekiem.

Ceļojumu meklēšana

Izvēlieties vēlamo datumu un veiciet meklēšanu

Meklēt

Notiek ceļojumu piedāvājumu meklēšana...

Lūdzam uzgaidīt, kamēr tiek meklēti labākie ceļojumu piedāvājumi, tas var ieilgt līdz 15 sekundēm.